Curriculum.nu stimuleert schrifteducatie

Op 10 oktober 2019 nam minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) het advies van de Coördinatiegroep Curriculum.nu in ontvangst.

Het Netwerk pabodocenten handschriftonderwijs en schrifteducatie heeft met belangstelling en waardering het Voorstel van het leergebied Nederlands gelezen. Het zorgvuldige en transparante proces gaf vertrouwen en dat is niet beschaamd: er ligt een krachtig stuk voor verdere uitwerking van de bouwstenen in nieuwe kerndoelen.

Curriculum.nu bevordert gelijke kansen in onze geletterde samenleving door schrift (zowel handschrift als typschrift) als basiskennis en -vaardigheid op te nemen in samenhang met schrijven (stellen). Hierdoor kunnen leerlingen een sterke taalbasis ontwikkelen en leren ze om doelgericht schriftelijk te communiceren. Het Netwerk pabodocenten handschriftonderwijs en schrifteducatie waardeert het dat het ontwikkelteam Nederlands alle leerlingen zodoende volwaardige deelname aan onze samenleving biedt.

Ook waardeert het netwerk dat het ontwikkelteam tot en met VO bovenbouw aandacht vraagt voor begeleiding van leerlingen, bij wie de basiskennis- en vaardigheden voor lezen en schrijven nog onvoldoende verworven en geautomatiseerd zijn.

 Het Netwerk pabodocenten handschriftonderwijs en schrifteducatie zet zich graag blijvend in voor goed schriftonderwijs en zal haar expertise ook in de toekomst graag ter beschikking stellen bij de uitwerking van de door Curriculum.nu geformuleerde bouwstenen in concrete eindtermen en kerndoelen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.