De vereniging

De officiële naam van onze vereniging is:
Vereniging van Leraren Schoonschrijven en Machineschrijven.
De vereniging is opgericht op 17 september 1905 en goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van 12 februari 1906.

Op 15 februari 2006 zijn we onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
en daar zijn we trots op!

 

Doelstelling van onze vereniging:

Het bevorderen, verbeteren en verbreiden van de beoefening en kennis van het
vak Schrijven / Handschriftontwikkeling in al zijn veelzijdigheid.

Dit realiseren we door onder andere:

– Het houden van verenigingsdagen.

– Lezingen door deskundigen tijdens de verenigingsdagen.

– Elkaar informeren via ons vakblad De Letter

– Deskundigheidsbevordering en -uitwisseling binnen de
Special Interest Groups (SIG’s, zie onder)

– Advisering op het gebied van handschriftverbetering binnen
het basis- en voortgezet onderwijs.

– Het organiseren van examens voor het Basisdiploma Schrijven
en Diploma Kalligrafie.

 

Binnen de vereniging zijn de volgende special interest groups (SIG’s) actief:

– Handschriftverbetering

– Commissie Regeling Schrijfexamens (CRS)

– Netwerk Pabodocenten

– Redactie