diploma

Onder toezicht van de VLSM worden examens afgenomen voor twee erkende diploma’s.
De kwaliteit van de eindresultaten wordt bewaakt door de CRS (Commissie Regeling Schrijfexamens).

De diploma’s zijn:

Basisdiploma schrijven

De cursus die opleidt voor het Basisdiploma Schrijven is bedoeld voor Pabo-studenten, schoolteams en individuele leerkrachten, die het schrijfonderwijs een extra stimulans willen geven of die in hun opleiding het vak schrijven nauwelijks of niet beoefend hebben.

Het examen wordt afgenomen onder toezicht van de Commissie Regeling Schrijfexamens (CRS), de Special Interest Group (S.I.G.) van de VLSM.

De PABO’s waar studenten opgeleid worden voor het Basisdiploma Schrijven zijn:
CHE Ede, Katholieke Pabo in Zwolle, Windesheim te Zwolle, Saxion in Deventer en Enschede, Driestar Educatie in Gouda.

Diploma Kalligrafie

De opleiding wordt verzorgd door verschillende bevoegde kalligrafen op diverse plaatsen in Nederland en door schriftelijke onderwijsinstellingen.

Het examen wordt afgenomen onder toezicht van de Commissie Regeling Schrijfexamens (CRS), de Special Interest Group (S.I.G.) van de VLSM.
Je vindt hier de exameneisen voor het diploma Kalligrafie.

Het examen Kalligrafie zal op een nog nader te bepalen datum plaats vinden. De locatie zal aan de hand van het aantal kandidaten nader bepaald worden. Het examen zal pas doorgang vinden bij minimaal drie inschrijvingen.

Examens

De CRS (Commissie Regeling Schrijfexamens) is verantwoordelijk voor het afnemen
van de examens Diploma Kalligrafie en Basisdiploma Schrijven.

Contactpersoon: Judith van Kesteren