KONINKLIJKE EREPENNING

Op 15 februari 2006 is de vereniging onderscheiden met de koninklijke erepenning.

Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft deze penning toegekend als blijk van waardering voor de inzet van de vereniging voor verantwoord schrijfonderwijs in Nederland.

Op de jubileumdag ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging (12-11-2005) is dit meegedeeld aan de leden.
Op 15 februari 2006 is de penning op het stadhuis van Maastricht uitgereikt door burgemeester drs. G.M.B. Leers.