Uitnodiging 8 april 2022 Verenigingsdag/Schrijfsymposium

Uitnodiging

Verenigingsdag / Schrijfsymposium

8 april 2022 in Gouda

Zoals reeds is aangekondigd in de Letter hebben we besloten onze verenigingsdag samen met het landelijk schrijfsymposium te organiseren.

Het programma van dit symposium zal veel van onze leden aanspreken.

Voor het uitgebreide programma kunt u kijken op www.handschriftonderwijs.nl

Bent u van plan te komen, dan is het handig u snel aan te melden, omdat er dan nog voldoende keuze is wat betreft de workshops.

De prijs van het symposium bedraagt € 164. De hele dag is inclusief koffie/thee, een lunch en aan het eind nog een borrel.

Voor 65+ is de toegangsprijs € 50. U geeft bij de aanmelding aan dat u 65+ bent onder het kopje ‘opmerkingen’.

De VLSM neemt € 25 voor haar rekening voor leden die niet kunnen declareren. Achteraf wordt dit bedrag door ons verrekend.

De jaarvergadering van de VLSM vindt plaats in de lunchpauze. De jaarverslagen worden hier kort toegelicht en kunnen ter plekke ingezien worden. Tijdens de vergadering zullen Stef Nass en Marlies Rietkerk als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld.

We zien u graag op 8 april!
Bestuur VLSM.